Creus de terme de Llucmajor

Creu Daurada

miquelarte | 10 Marš, 2012 21:46

Amb aquesta denominació, i amb les variants de nom de Creu del camí de Ciutat i Creu de na Botila és coneguda la creu de terme existent al carrer de Ciutat amb la confluència amb el carrer Major. És trobava antigament a l’entreforc dels dos carrers, però degut a les reformes viàries promogudes l’any 1886 fou traslladada al lloc actual i encastada a la paret de la casa que actualment es ocupada per una tenda de sabates. Es pot afirmar, que possiblement fou bastida per assenyalar, si fa no fa, la fita entre el camp i el codrat, a més d’indicar, com diu el seu nom, el camí per anar a Ciutat.

Aquesta creu apareix documentada al 1515 com la creu del Cami de Ciutat quan el batle convocà als homes armats de la vila davant aquesta creu: Ara ojats que mana lo batle del Senyor Rrey a tots los qui son alegits per anar a la armade contre los perfidos moros que en continent viste la present sien ab lurs armes a le Creu del Camí de Ciutat al canto de la Vila .... L’any 1522, la creu torna apareixer documentada, però amb el nom de la creu Daurada del camí de Ciutat, per motius de pesta ja que era el lloc ideal per les possibles entrades de gent que venia de Ciutat amb aquesta malaltia ; a la sessió de consell del 14 de setembre de 1522 es feia patent: nosaltros tenim guardas en la Creu Deurada del camí de Ciutat al cantó de la Vila .....

Actualment sa creu Daurada, nom que adopta degut el color d’or que va anar agafant amb el temps, esta composta pel fust i el capitell de secció octogonal i la creu de tipologia llatina de braços rectes. Cal destacar que el capitell sobresurt molt respecte al fust si ho comparam amb altres creus com la d’en Rafil o la d’en Batlet. No tenim cap notícia de la graonada original, avui inexistent, que es degué fer malbé amb el trasllat del 1886, juntament amb el creuer que com podem observar no es correspon amb l’estil (de transició) gòtic-renaixament del monument. L’alçada total del monument és de 374 cm.    

De les vuits parts que consta el capitell, rematats per arcs apuntats, element característic del gòtic, només tenim a la vista tres costats (la resta esta encastat en mur), a un dels quals hi trobam una figura alada, l’arcàngel sant Miquel, patró de Llucmajor. De bon tractament escultòric realitzada seguint un sentit helicoïdal o de corba de cert naturalisme i dinamisme ( caracteristíques de l’escultura renaixantista) és tot el contrari de les figures d’estil gòtic que trobam a la creu d’en Blanquer que es caracteritzen per una certa rigidesa e immobilitat.

Pel que fa al creuer té forma de creu llatina, és a dir, el braç horitzontal és més llarg que el vertical, al contrari de la creu grega que té els dos braços de la mateixa longitud. El creuer que trobam actualment degué ésser realitzat després del 1886. Així, dia 7 de novembre de 1886 es va dictar una resolució consistorial, a càrrec del batle Miquel Verdera per la qual es traslladaven les creus a una millor ubicació per tal de no destorbar el trànsit: Dijo el Sr. Alcalde que existiendo en algunas boca-calles varias cruces de piedra que por su posición estorban el libre tránsito con grave riesgo de los que transitan en carruaje, era de necesidad el que sin hacer desparecer esos signos exteriores del catolicismo, en bien del ornato y con el objeto de dejar expedita la vía pública, se procediera, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, a separarlas del sitio que actualmente ocupan y colocarlas de modo que se llene el deseo apetecido. El Ayuntamiento estimando justas las manifestaciones y deseos del Sr. Alcalde acordó que así se hiciera, haciendo extensivo el acuerdo a las cruces siguientes: la que està en la calle de la Ciudad, esquina a la calle Mayor, la del extemo de la calle San Miguel en la calle de la Punta, la enclavada en las boca-calles de la Unión, Grácia y Oriente y la de la calle del Monasterio llamada Creu del molí d’en Seguí y autorizando a la Comisión estudien la forma más adecuada para llevar a efecto dicho acuerdo.
 
Creu Daurada
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb